Ontdek EcoReflect

 

Energiebesparing ontstaat niet alleen door slimme technische oplossingen. Het is ook en vooral een kwestie van de juiste mindset: het bewustzijn en de wil om energie te besparen. EcoReflect levert hier een zichtbare bijdrage aan. 


EcoReflect is een simpel, helder en flexibel inzetbaar informatiesysteem dat helpt om het energiebewustzijn te verhogen: op managementniveau, bij de mede-werkers en bij de operationeel verantwoordelijken van uw organisatie. 

EcoReflect informeert helder en transparant met op maat gesneden overzichten. Behalve voor intern 
gebruik kan het systeem de informatie over uw energieverbruik en CO2-reductie ook weergeven op een scherm: ideaal voor bijvoorbeeld openbare ruimtes of ontvangstruimtes.
U toont hiermee uw 
verantwoordelijkheid, informeert uw bezoekers en stimuleert uw medewerkers. 


ECOREFLECT ZET BESPARING IN BEWEGING. 

Energie besparen is een structureel proces van inventariseren, aanpassen en periodiek blijven afstemmen. EcoReflect brengt het actuele energieverbruik van uw organisatie in kaart en vergelijkt dit onder meer met de historische gegevens en streefgetallen. U bent dus altijd in staat om de actuele status van uw energieverbruik en CO2 reductie weer te geven. 

Deze informatie kan aanleiding zijn om op een of meerdere (detail)punten uw energieverbruik aan te 
passen. EcoReflect kan u bijvoorbeeld op het spoor zetten van onlogische of foutieve instellingen in uw technische installaties, waardoor het energieverbruik negatief wordt beïnvloed. Door proactief om te gaan met de uitkomsten van EcoReflect, komt u al met relatief geringe inspanning tot besparingen. 

 

 

 

 

 

Brochure